CETERA | CONSULTANCY
IT consulting arround EUPlace, where IT professionals cooperate...

CETERA , s.r.o. sa dňom 8.9.2015 stala súčasťou spoločnosti CETERA CONSULTANCY LIMITED. Získali sme tak silného partnera, ktorý pomôže rozvinúť potenciál našej spoločnosti v oblasti poskytovania IT služieb v regióne strednej Európy. Naším spoločným cieľom je zvýšiť dostupnosť služieb a poskytovať ich čoraz väčšiemu počtu našich zákazníkov. Tešíme sa na spoluprácu.